Text Size
วันอังคาร 28 พฤศจิกายน 2023
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

012

9292

     

    

     

    

 

 ดร.มณฑาทิพย์ เสยยงคะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยะฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนพิสัย

 
633260
 
นางรจนา นามวงษ์
ครู ชำนาญการ
 
6092
 
นางสาวละอองดาว  คำอาจ
บรรณารักษ์ชำนาญการ

บุคลากร กศน.อำเภอโพนพิสัย

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31